وزیر سابق علوم اکنون به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به فعالیت علمی در این دانشگاه مشغول است.

جعفر توفیقی در خصوص کاغذهای کوچکی که تمام دیوارهای اتاقتان را پرکرده است گفت: این کاغذها پروژه‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویانم است که تعدادی را خوانده‌ام و تعدادی را باید بخوانم، پایین‌ترها را خوانده‌ام و آنهایی که بالاتر هستند در اولویت خواندن قرار دارند، می‌ترسم اگر این کار را نکنم پروژه‌های دانشجویانم روی میزم گم شوند.