رئیس مرکز صدورآرم طرح ترافیکگفت: توزیع تدریجی آرم‌های طرح ترافیک سال ۹۳ در ۱۱ منطقه شهر تهران آغاز شده و این روند تا تحویل آرم‌ها به ۲۲ منطقهشهرداریادامه خواهد داشت.

غلامحسین زمان‌آبادی اظهار داشت:توزیعآرم‌‌های طرح ترافیک سال ۹۳ از منطقه یک شهرداری تهران آغاز شده و شهروندان می‌توانند با ارائه مدارک خود به دفاتر خدمات الکترونیک واقع در سطح مناطق آرم خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: تاکنون توزیع آرم‌‌ها در ۱۱ منطقه شهرداری تهران انجام شده و تا تحویل آرم‌‌های سایر مناطق نیز به زودی انجام خواهد شد. شهروندان باید به هر منطقه‌ای که مدارک خود را ارائه داده‌‌اند جهت در یافت آرم طرح ترافیک مراجعه کنند.

ثبت‌نام آرم‌های طرح ترافیک شهرداری تهران آذر ماه سال جاری انجام شد و شورای شهر تهران نیز تعرفه این آرم‌‌ها که شامل آرم‌های روزانه، ‌ هفتگی و سالانه می‌شود را بیستم بهمن با ۱۲ درصد افزایش به تصویب رساند.