مک دونالد به خاطر مسلمانان جریمه شد

آقای احمد همراه با یک وکیل از حلال نبودن محصولات دونالد شکایت کردند و بعد از جستجوهای دادگاه مک دونالد محکوم و موظف به پرداخت هفتصد هزار دلار جریمه شد.

در منطقه دیت رویت حدود صد و پنجاه هزار مسلمان وجود دارد که بیشتر آنها از محصولات دو زنجیره مک دونالد خرید می کنند.