ملت ایران: معاونت تحقیقات و فناوری، مصطفی قانعی با اعلام این خبر گفت: معیار ورود به فهرست دانشمندان یک درصد برتر در هر گرایش علمی، کسب تعداد معین ارجاع به مقالات منتشر شده در پایگاه اطلاعات علمی Web of Science بر اساس آستانه‌های مشخص شده برای هر گرایش علمی است و افراد پس از ورود به فهرست دانشمندان یک درصد برتر به تفکیک ۲۱ گرایش اصلی علم و نیز در تمام گرایش‌های علوم رتبه بندی می‌شوند.

قانعی افزود: تعداد دانشمندان یک درصد برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۲۰۱۱ میلادی ۳ نفر بود که در سال ۲۰۱۲ به ۹ نفر افزایش یافت و اکنون در آستانه سال ۲۰۱۳ شاهد افزایش این تعداد به ۱۱ نفر هستیم.

شکوفه نیکفر از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در رشته فارماکولوژی و سم شناسی و فریدون عزیزی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته زیست شناسی و بیوشیمی به لیست دانشمندان یک درصد برتر دانشگاه‏های علوم پزشکی پیوستند.

فارس