ملت ایران:اصغری کارشناس، هواشناسی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: از فردا ۵ شنبه ۲۸ دی ماه هوای تهران آلوده تر می شود و این آلودگی تا روز یکشنبه هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: این در حالی است که شرایط جوی نیز در این چند روز پایدار خواهد بود و از بارندگی یا وزیدن باد هم خبری نیست لذا آلودگی دوباره تهران را به شرایط اضطرار خواهد کشانید.

وی با بیان این که فعلاً پیش بینی جهت تعطیلی در روز های ذکر شده از مراجع قانونی اعلام نشده است خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط جوی پایدار در اطراف زمین توصیه می شود مردم نسبت به عدم تردد در مکان های عمومی و استفاده از ماسک و سایر اقدام های پیشگیرانه وارد عمل شوند.