هفت صبح: مرکز آمار اعلام کرد:

* متوسط قیمت زمین و ساختمان کلنگی

* گرانترین مناطق تهران

* متوسط قیمت اجاره بها

* پررونق ترین منطقه پایتخت

* مقایسه تهران با برلین

در تابستان امسال میانگین نرخ هر متر زمین یا ساختمان های کلنگی در شهر تهران به دو میلیون و ۶۲۹ هزار تومان رسیده که این مبلغ ۱۷/۱۲ نسبت به فصل قبل و ۶/۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. این اطلاعات که از سوی مرکز آمار ایران و بر اساس تعداد معاملات ثبت شده در سامانه مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور به دست آمده نشان دهنده رشد سریع و فزاینده قیمت مسکن در یک سال گذشته است و این در حالی است که کارشناسان و فعالان بخش مسکن از شدت گرفتن روند افزایش قیمت ها در فصل پاییز و زمستان سال جاری خبر می دهند.

همچنین در بخش دیگری از این آمار آمده در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت هر متر مربع زمین با سه میلیون و ۹۶۲ هزار تومان متعلق به منطقه سه و کمترین متوسط نرخ با یک میلیون و ۴۲ هزار تومان مربوط به منطقه ۲۰ بوده است. همچنین حداکثر و حداقل تغییرات قیمتی صورت گرفته در انجام معاملات یا همان میزان تخفیفات و نوسانات قیمتی در منطقه ۲۰ تهران ۵۰۰ هزار تومان و در منطقه دو تهران یک میلیون و ۵۵ هزار تومان بوده است.

متوسط قیمت هر متر زیربنا

مرکز آمار ایران در بخش دیگری از مطالعات خود در حوزه مسکن متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی را دو میلیون و ۷۵۷ هزار تومان برآورد کرده که نسبت به فصل قبل یعنی بهار سال جاری ۹ درصد و نسبت به تابستان سال گذشته ۳۲/۳ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مطالعات آماری بیشترین متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی در بین مناطق ۳۲ گانه تهران در حدود چهار میلیون و ۹۴۹ هزار تومان مربوط به منطقه یک شهرداری تهران و کمترین آن در حدود یک میلیون و ۳۸۸ هزار تومان مربوط به منطقه ۱۸ بوده است، ضمن آنکه کمترین و بیشترین میزان تغییرات صورت گرفته در هنگام انجام معاملات در این بخش هم ۵۰۰ هزار تومان در منطقه ۲۰ و یک میلیون و ۳۸۹ هزار تومان مربوط به منطقه یک بوده است.

متوسط قیمت اجاره بها

در بخش اجاره بها یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی، مرکز آمار ایران متوسط اجاره بها را به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی در حدود ۱۵ هزار تومان محاسبه کرده که این رقم نسبت به فصل قبل ۱۱/۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶/۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. همچنین در میان مناطق ۲۲ گانه تهران بیشترین متوسط قیمت اجاره یک متر واحد مسکونی با ۲۱ هزار تومان مربوط به منطقه یک تهران و کمترین میزان با حدود هفت هزار تومان مربوط به منطقه ۱۹ تهران بوده است. همچنین حداقل و حداکثر تغییرات قیمتی انجام شده هنگام معاملات با هزار تومان مربوط به منطقه ۱۸ و ۶۰ هزار تومان در منطقه یک تهران بوده است.

تهران گرانتر از بررلین

بر اساس آمار منتشر شده در برلین میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در تابستان سال ۲۰۱۲ حدود ۲۴۰ یورو بوده. حال اگر متوسط قیمت هر یورو را در تابستان سال جاری چهار هزار تومان در نظر بگیریم با توجه به متوسط قیمت اعلامی از سوی مرکز آمار یعنی دو میلیون و ۷۵۷ نرخ خرید آپارتمان در تهران بر اساس یورو در حدود ۶۵۷ است که گویای گرانی سه برابری است. لازم به ذکر است این تناسب در بخش اجاره نیز با کمی اختلاف صادق است.