روزنامه خراسان: یکی از وزرای کابینه پس از مشاهده گلایه های متعدد کارمندان و مدیران این وزارتخانه از میزان حقوق و مزایای خود و مقایسه این مبالغ با دریافتی کارمندان و مدیران برخی دیگر از دستگاههای اجرایی، با ارسال بخشنامه ای اعلام کرده روسای بخش های مختلف موظفند محدودیت های قانونی افزایش حقوق را به کارمندان توضیح داده و در نهایت، افراد گلایه مند از وضعیت خود می توانند به سازمان هایی که حقوق بیشتر پرداخت می کنند مامور شوند.