به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، جدول زمانبندی برگزاری آزمونهای کارشناسی ارشد، دکتری، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی حرفه ای ارشد، سراسری و کاردانی فنی و حرفه ای به این شرح است:

ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ناپیوسته طی روزهای ۶ تا ۱۲ اسفندماه سال جاری صورت خواهد گرفت.

داوطلبان شرکت در آزمون کاردانی فنی و حرفه ای می توانند ۱۹ تا ۲۶ اردیبهشت ماه سال آینده نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.