ملت ایران:بانک جهانی در گزارشی که درهمکاری با نهاد تجارت بین‌المللی و شرکت حسابداری Pricewaterhouse Coopers بر اساس آمار جمع آوری شده از وضع دریافت مالیات در کشورهای مختلف تهیه کرد، ازبکستان و تاجیکستان را در فهرست کشورهای با بالاترین میزان مالیات دانست.

بنا به نوشته این منبع از میان کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان و قرقیزستان مالیات کمتری نسبت به دیگر کشورها دریافت می‌کنند.

این منبع تصریح کرده که فهرست تهیه‌شده مرتبط به وضعیت مالیات در ۱۸۵ کشور جهان بوده و ازبکستان و تاجیکستان به عنوان کشورهای با بالاترین میزان دریافت مالیات در ردیف ۱۶۱ و ۱۷۴ قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، نرخ مالیات در ازبکستان ۸۹.۵ درصد بوده، متشکل از ۰.۹ درصد مالیات بر درآمد، ۲۸.۲ درصد مالیات اجتماعی ۶۹.۴ درصد سایر مالیات‌ها است.

بنا به آمار ارائه‌شده نرخ یا میزان عمومی مالیات در تاجیکستان ۸۵.۹ درصد است اما تجار مشکل پرداخت‌های غیررسمی و هزینه‌های دیگری را نیز در برابر نهادهای رسمی و کارمندان ادارات مالیات دارند.

این منبع از قول " پول هرمانسکی " متخصص ممیزی شرکت Pricewaterhouse Coopers افزوده که بار مالیاتی در ازبکستان بیشترین در میان کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی است.

بنا به تحقیقات انجام‌شده از سوی این متخصص در کشورهای شرق اروپا و آسیای مرکزی، در مجموع مالیات به طور متوسط ۴۱.۳ درصد را تشکیل می کند به این دلیل ازبکستان بالاترین میزان مالیات در این منطقه را دارد.

به گفته وی در آسیای مرکزی، کمترین میزان مالیات در قزاقستان ۲۸.۶ درصد بوده و این کشور در فهرست کشورهای جهان در ردیف ۱۷ و قرقیزستان با نرخ ۶۸.۹ درصدی در رتبه ۱۶۹ جای گرفته‌است و تاجیکستان دیگر از کشور های این منطقه با میزان مالیات ۸۵.۹ درصدی در این رده‌بندی در ردیف ۱۷۴ مکان گرفته است.

کارشناسان این نهادهای مالی اعلام کرده‌اند که فهرست میزان مالیات را بر پایه بررسی روش پرداخت‌های تعیین شده، تعداد پرداخت در سال و چند شاخص دیگر معمول در بازرسی‌های مالی تعیین نموده‌اند.

در همین حال " حاجی‌محمد عمراف " اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که آمار اعلام شده صحیح و قبل اعتنا است.

وی افزود: جامعه سیاسی، اقتصادی و تجاری ازبکستان و تاجیکستان گرفتار فساد گسترده بوده و با تعیین و تدوین مقرراتی با نرخ مالیات بالا مانعی برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط تجارتی و تولیدی شده‌اند.

این اقتصاددان تاجیک و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی آسیای مرکزی تصریح کرد: مالیات در این کشورها واقعا بالا بوده و اگر یک تاجر یا کارفرما بخواهد تمامی مقررات را مراعات کند باید بیش از ۹۰ درصد سود را مالیات پرداخت کند.

بنا به گزارش بانک جهانی، مالدیو، قطر، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، سنگاپور، ایرلند، عربستان سعودی، عمان، نیوزیلند و از جمله کشورهایی هستند که کمترین نرخ دریافت مالیات را دارا می‌باشند.

فارس