رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمانتامین اجتماعیاز برقراری «بیمه عمر» بازنشستگان این سازمان خبر داد و گفت: کلیه افراد مشمول بیمه تکمیلی به هر علتی که فوت کنند، بدون در نظر گرفتن شرط سنی، سه میلیون تومان دریافت می کنند.
بیات با اعلام این خبر در مورد جزئیات بیمه عمربازنشستگانتامین اجتماعی خاطر نشان کرد: بیمه عمر را برای افرادی که دارای بیمه تکمیلی تامین اجتماعی هستند از شرکت بیمه ایران خریداری کرده ایم و کارگزار آن سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مدت قرارداد مربوط به بیمه عمر بازنشستگان تامین اجتماعی از تاریخ یکم دی ماه ۹۲ تا ابتدای دیماه سال آینده خواهد بود، گفت: به علت گذشت سه ماه از انعقاد قرارداد مربوط به بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی، بیمه عمر این افراد یکساله خریداری شده اما طی مدت ۹ ماه حق بیمه شان پرداخت می شود.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با اشاره به اینکه حق بیمه پرداختی برای بیمه عمر مذکور ۱۵۵۰ تومان خواهد بود، بیان کرد: کلیه بیمه شدگانی که از بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی انصراف نداده اند مشمول بهره مندی از بیمه عمر می شوند.
به گفته بیات، ابتدای اسفندماه سال جاری پایان مهلت انصراف از بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی است و هر فردی طی زمان اعلام شده از این بیمه انصراف ندهد، از بیمه تکمیلی و بیمه عمر بازنشستگان تامین اجتماعی بهره مند می شود.