ملت ایران:در این جدول ۱۰ کشوری که بیشترین میلیاردرها را در خود جای داده است دیده می‌شود.

مجله فوربس به عنوان منبع جمع‌آوری کننده این اطلاعات معیار اصلی را بیشترین درآمد بر حسب میلیارد دلار اعلام کرده است.

خیلی جالب است مثلاً در کشوری مثل هند که هنوز هم آمار فقر میزان بالایی را نشان می‌دهد، توزیع ناعادلانه ثروت باعثحضور آن در بین ۱۰ کشور برتر شده است.

نکته مهم دیگر حضور برزیل و ترکیه به عنوان تازه‌واردان عرصه دیپلماتیک است که نشان می‌دهد اوضاع اقتصادی کشور نیز به وضوح در نقش جهانی این کشورها نیز موثر بوده است.

بازار خبر