اسامی پذیرفته شدگان مرحلهتکمیل ظرفیتدوره علوم پزشکیدانشگاه آزاداسلامی، اعلام شد.

به گزارش ملت ایران، داوطلبان شرکت کننده در مرحله تکمیل ظرفیت گروه علوم پزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد از امروز می توانند به مراجعه به سامانه مرکز آزمون این دانشگاه به نشانی www. azmoon. com از وضعیت خود مطلع شوند.

پذیرفته شدگان از شنبه سوم اسفندماه می توانند با مراجعه به مراکز قبولی نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

به گزارش ملت ایران، این مرحله از تکمیل ظرفیت پذیرش پزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد مربوط به آزمون پزشکی سال ۹۲ است.