داروی بیماران هپاتیت B هم کمیاب شد

به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا رییس شبکه هپاتیت کشور گفت: در حال حاضر تهیه داروها حتی داروهای تولید داخل نیز برای مردم مشکل شده است و علت آن عدم هماهنگی در تامین مواد اولیه توسط کارخانه‌های داخلی است.

دکتر سید موید علویان گفت: شیوع هپاتیت B در کشورمان به دلیل انجام واکسیناسیون نوزادان از سال ۷۳ و افراد شاغل در حرف پزشکی از میزان متوسط ۲ تا ۵ درصد و در ۲۰ سال قبل به کمتر از ۲ درصد در حال کاهش است. همچنین واکسیناسیون افراد جوان در طی سالهای اخیر توانسته است آنها را نسبت به این بیماری ایمن کند.

رییس شبکه هپاتیت کشور عنوان کرد: تقریبا بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد داروهای هپاتیت B در داخل کشور تولید می شوند.

وی با بیان اینکه کمبود داروی بیماران هپاتیت B جدی است، تصریح کرد: پروتکل‌های درمانی و داروها در کشور فراهم شده است ولی در حال حاضر تهیه داروها حتی داروهای تولید داخل نیز برای مردم مشکل شده است و علت آن عدم هماهنگی در تامین مواد اولیه توسط کارخانه‌های داخلی است.

علویان تصریح کرد: هپاتیت D با هپاتیت B همراه بوده و باعثآسیب کبدی بیشتری می‌شود که درمان آن نیز مشکل است، تنها داروی اینترفرون است که فقط در ۲۰ درصد موارد اثرگذار بوده و برای افرادی که تاثیری ندارد باید پیوند کبد انجام گیرد.