معاون درمان وزارت بهداشت گفت: ۸۰ تا ۹۰ درصد شکایات از پزشکان به علت عدم برقراری ارتباط مناسب با بیمار است.

به گزارش ملت ایران به نقل از مهر سید حسن امامی رضوی چهارشنبه ۹ آذر ماه در نخستین کنگره ملی «آموزش بیمار» که در تالار امام بیمارستان امام خمینی(ره) برگزار شد، در ارائه تعریفی از نظام حاکمیت خدمات بالینی گفت: نظام حاکمیت خدمات بالینی چارچوبی است که سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات در قبال بهبود دائمی کیفیت پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی که در آن تعالی در خدمات بالینی شکوفا می‌شود به صیانت از استانداردهای عالی خدمت می‌پردازند.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: نظام حاکمیت خدمات بالینی در کنار برنامه اعتباربخشی بیمارستان‌ها همانند دو بال هستند که در نهایت منجر به ارتقای کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی می‌شوند.

به گفته معاون وزیر بهداشت، ارائه اطلاعات دقیق درباره وضعیت سلامت، کاهش اضطراب و افزایش رضایت، کاهش میزان پذیرش مجدد پس از ترخیص، کاهش هزینه‌های بستری و مدت اقامت در بیمارستان، افزایش استقلال و کاهش وابستگی غیرمنطقی و افزایش توانایی جهت تصمیم‌گیری و تسهیل کسب رضایت‌نامه رسمی از جمله اهداف آموزش به بیمار در چارچوب نظام حاکمیت خدمات بالینی است.