به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، سعید اوحدی درباره نحوه پرداختهزینه سفر حج۹۳، گفت: هزینه سفر حج در دو قسط ازمتقاضیاندریافت می‌شود تا بدین ترتیب در ایام منتهی به عید نوروز از نظر اقتصادی بهزائرانفشار وارد نشود.

وی افزود: زمانی که متقاضیان برای نام‌نویسی به کاروان‌ها مراجعه می‌کنند، یک فیش ۵ میلیون تومانی از طرف دفاتر خدمات زیارتی به آنان ارائه می‌شود که زمان پرداخت این فیش، مبلغ یک میلیون تومان ودیعه زائران بابت ثبت‌نام اولیه در بانک و همچنین سود تعلق گرفته به این ودیعه از مبلغ ۵ میلیون تومان درج شده روی فیش کسر شده و متقاضیان مبلغ باقیمانده را به بانک پرداخت می‌کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: پس از پرداخت فیش ما به‌التفاوت اولیه در مهلت مقرر و تحویل آن به کاروان، فیش دوم که مهلت پرداخت آن تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۹۳ است به زائران تحویل داده می‌شود که مبلغ پرداختی این فیش هزینه کاروان‌هایحج۹۳بر اساس گروه قیمتی آنها با کسر مبلغ ۵ میلیون تومان اولیه است.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: متقاضیان سفر به حج ۹۳ می‌توانند قبل از مراجعه به کاروان، در سامانه اینترنتی http: / / haj۹۳. haj. ir ثبت نام اولیه را انجام داده و برای ثبت نام قطعی و پرداخت فیش به کاروان مربوطه مراجعه کنند.

اوحدی اظهار کرد: به منظور رفاه حال متقاضیان با توجه به شرایط آب و هوایی بویژه در استان‌های شمالی کشور مهلت نام‌نویسی واجدین شرایط در کاروان‌ها تا دو هفته افزایش یافته است.

امسال برای اولین بار پرداخت هزینه سفر حج در دو قسط انجام می‌گیرد تا بدین ترتیب در ایام منتهی به عید نوروز از نظر اقتصادی به متقاضیان سفر به سرزمین وحی فشار وارد نشود.

به گفته رئیس سازمان حج و زیارت حداقل و حداکثر هزینه سفر به حج ۹۳ به ترتیب هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

نام نویسی متقاضیان واجد شرایط تشرف در کاروان‌های حج ۹۳ از ۱۸ بهمن آغاز شده است.

بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت دارندگان اسناد ودیعه گذاری حج تمتع تا ۲۰ دی ۸۴ برای نام نویسی در کاروان‌های حج ۹۳ فراخوانده شدند.