مشاورعالی رییسسازمان سنجشآموزش کشور به داوطلبانآزمونورودی کارشناسیارشدناپیوسته سال ۱۳۹۳ توصیه کرد پرینتکارتورود به جلسه جدید خود را که بر روی پایگاه اینترنتی این سازمان قرار دارد، دریافت کنند.

حسین توکلی با بیان این مطلب افزود: کارت های ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۳ از بعد از ظهر روز یکشنبه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است و تاکنون نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر کارت جدید خود را دریافت کرده اند.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۳ قرار بود در صبح و بعد از ظهر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته گذشته(۱۶،۱۷ و ۱۸ بهمن ماه) در ۶۲ شهرستان کشور برگزار شود اما به دلیل شرایط نامساعد جوی و درخواست داوطلبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک هفته به تعویق افتاد و در صبح و بعد از ظهر روزهای ۲۳،۲۴ و ۲۵ بهمن برگزار می شود.

وی تاکید کرد: پرینت کارت های ورود به آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ای که هفته گذشته صادر شد، باطل اعلام می شود و لذا هر داوطلب باید کارت جدید ورود به جلسه آزمون خود را دریافت کند.

توکلی افزود: آرم کارت جدید شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۳ با آرم کارت قبلی آن متفاوت است.

مشاور عالی رییس سازمان سنجش تصریح کرد بیش از ۹۵۰ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال جاری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت اما از آنجایی که بیش از ۱۱۲ هزار نفر از داوطلبان در دو کد رشته امتحانی شرکت کرده اند، تعداد داوطلبانی که برای آنها آزمون برگزار می شود، بیش از یک میلیون و ۶۳ هزار نفر است.

مشاور عالی رییس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: آدرس محل برگزاری هریک از کد رشته های امتحانی در ذیل کارت شرکت در آزمون جدیدی که داوطلبان دریافت می کنند، درج شده است.

وی اضافه کرد: هر داوطلب باید برای شرکت در آزمون منحصرا به آدرس مشخص شده در ذیل پرینت کارت جدید مراجعه کند.