ملت ایران:زنان دوچرخه سواری که " بانوی اطلاعات " نامیده میشوند، اینترنت را به دهکده های بنگلادش میبرند.
این زنان دوچرخه سوار که تعداد آنها بسیار اندک است " بانوی اطلاعات " نامیده میشوند. آنها با لپ تاپ و اتصالات اینترنتی به صدها هزار روستایی بنگلادشی کمک میکنند تا تجهیزات دنیای مدرن بهره مند شوند. استفاده از خدمات آنلاین دولتی تا چت کردن با افراد خانواده و دوستان دور از دسترس جزء این امور محسوب میشوند.


آنها دسترسی حیاتی به دنیای مجازی را در کشوری که در آن تنها ۵ میلیون نفر از جمعیت ۱۵۲ میلیون نفری به اینترنت دسترسی دارند گسترش میدهند.
یکی از زنان که " ساتهی اختر " نام دارد و ۲۹ ساله است در این رابطه میگوید: این خیلی سخت است که مردم حتی از جزئی ترین امور تکنولوژی دنیای امروز یعنی اینترنت بی خبر هستند. درحالیکه در خیلی کشورها اکثر خدمات دولتی به صورت آنلاین ارائه میشود در بعضی از مناطق کشور ما برخی مردم هنوز یک کامپیوتر را از نزدیک ندیده اند و این در قرن معاصر چیزی کمتر از یک فاجعه نیست.


بسیاری از مردم روستاهای بنگلادش اطلاعات کاملی در مورد دنیای مجازی ندارند و این فرصتی است برای آنان تا بتوانند خود را با دنیای مدرن امروزی هماهنگ کنند.
این گروه هدف خود را ارتقای دانش و سطح کیفی خدمات رسانی به مردم مناطق محروم به خصوص زنان و دختران جوان اعلام کرده اند.

پرداد