رئیس سازمانحج و زیارتاز قطعی شدن هزینه سفر به حج ۹۳ خبر داد و گفت: بر این اساس حداقل قیمتحجسال آینده(۱۳۹۳) برای هر یک از حجاج هفت میلیون و۷۰۰ هزار تومان و حداکثر۱۰میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. به گزارش واحد مرکزی خبر، سعید اوحدی افزود: حداقل قیمت‌ها نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده اما سقف قیمت کاروان‌ها حدود۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی علت افزایش۳۵۰ هزار تومانیقیمت حجسال آینده را تفاوت نرخ ارز خواند و اضافه کرد: سال گذشته نرخ ارز دو هزار و۴۵۰ تومان بود اما امسال به دو هزار و۶۵۰ تومان افزایش یافته است.

رییس سازمان حج و زیارت گفت: افزایش ناشی از تفاوت نرخ ارز حدود ۶۵۰ هزار تومان می شد اما این سازمان موفق شد از محل تخفیف هایی که گرفت، این مبلغ را۲۵۰ هزار تومان کاهش دهد.

اوحدی از کاهش پنج گروه قیمتی در حج سال آینده خبر داد و افزود: سال گذشته۱۶گروه قیمتی وجود داشت اما امسال به ۱۱ گروه قیمتی کاهش یافته است.

وی در ادامه از افزایش سرانه اسکان زائران ایرانی در حج تمتع سال۹۳خبر داد و اضافه کرد: سرانه اسکان زائران ایرانی از چهار متر در حج سال گذشته به چهار و نیم متر در حج سال آینده افزایش یافته است.

به گفته رییس سازمان حج و زیارت در مجموع کیفیت اسکان زائران در حج سال آینده نسبت به سال قبل تغییر قابل توجهی خواهد داشت.

به گفته اوحدی۱۰۰درصد قراردادهای مربوط به اسکان و حمل و نقل هوایی و زمینی حج ۹۳ منعقد شده است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی با بیان این که نام نویسی در کاروان های حج ۹۳ برای نخستین بار سه ماه زودتر از سال‌های گذشته انجام می گیرد، گفت: طبق اعلام قبلی سازمان حج و زیارت، ثبت نام در کاروان ها از ۱۸بهمن آغاز خواهد شد.

رییس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: سهمیه جمهوری اسلامی ایران در حج سال آینده هیچ تغییری نکرده است و همچون حج سال۹۲خواهد بود.