سخنگویآموزش و پرورششهر تهران گفت: با توجه به سرمای شدید هوا و لغزندگی معابر، تماممدارستهران ۱۶ بهمن ماهتعطیلاست. فارس نوشت: مسعود ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران اظهار داشت: با توجه به سرمای شدید هوا و لغزندگی معابر و گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر ادامه بارندگی برف، تمام مدارس مناطق نوزده گانه تهران در تمام مقاطع چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه تعطیل است.