به گزارش ملت ایران به نقل از روابط عمومی مرکز آزموندانشگاهآزاد، دکتر ناصر اقبالی گفت: داوطلبانی که تاکنون نتوانسته اند در آزمونکارشناسی ارشداین دانشگاه ثبت نام کنند می توانند در فرصت ایجاد شده تا روز شنبه مورخ ۱۹/۱۱ / ۹۲ به سایتwww. azmoon. orgمراجعه و ثبت نام الکترونیکی خود را انجام دهند.
رییس مرکز آزمون به داوطلبان توصیه کرد: در صورتیکه در مراحل ثبت نام با مشکلی مواجه شدند، به سایت
www. pubr - azmoon. com مراجعه و سوال را خود را مطرح کنند تا کارشناسان بخش مجازی به آنها پاسخ دهند.
اقبالی در ادامه گفت آزمون امسال در ۳۱ حوزه امتحانی برگزار می شود که هر داوطلب می تواند با توجه به نزدیکی محل زندگی خود حوزه امتحانی اش را انتخاب کند.
رییس مرکز آزمون در مورد زمان برگزاری این آزمون گفت: آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای ۸ و ۹ و ۱۰ خرداد ۹۳ برگزار خواهد شد.