به گزارش ملت ایران به نقل از ایسناسرپرست روابط عمومیانتقال خونتهران به دنبال برودت هوا و کاهش آماراهدای خوناز مردم خواست تا انتقال خون را در تهیه خون سالم برای بیماران یاری و پایگاه های انتقال خون را در این روزهایسردبا حضور گرم خود پررونق کنند.

محمد جباربیگی با بیان اینکه علاوه بر نیاز روتین مراکز درمانی به خون و فرآورده های آن، اعمال جراحی در روزهای پایانی سال نیز رو به افزایش می گذارد و بیماران در اتاق عمل به خون احتیاج پیدا می کنند، افزود: شهروندان ما در ایثارگری زبانزد هستند و اهدای خون را به عنوان یک عمل انسان دوستانه سرلوحه اعمال خویش قرار داده اند.

وی افزود: اما سرمای بیش از حد هوا باعثشده است تعداد مراجعه کنندگان به پایگاه های انتقال خون کاهش یابد و مراکز درمانی با مشکلاتی روبرو شوند.

سرپرست روابط عمومی انتقال خون تهران با بیان اینکه این اداره کل از تمام مردم نوع دوست که همواره در امور خیر پیشگام بوده اند دعوت می کند تا به منظور حفظ ذخایر خونی، با همراه داشتن اصل کارت شناسایی(کارت ملی، شناسنامه و یا گواهینامه) به یکی از مراکز اهدای خون استان تهران که نشانی آن در پایگاه اطلاع رسانی www. tbtc. ir ثبت شده است، مراجعه کنند.