مدیر روابط عمومی وزارت علوم از به تعویق افتادنآزمون کارشناسی ارشد۹۳ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خبر داد..

دکتر مهدخت بروجردی درباره برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۳ گفت: با توجه به شرایط بد جوی در استان های شمالی کشور آزمون ارشد ۹۳ به تعویق افتاد.

وی افزود: آزمون مذکور در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، ۲۳،۲۴ و ۲۵ بهمن ماه برگزار خواهد شد.