به گزارش ملت ایران به نقل از مهر: بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل، ایتالیا فاسدترین و فنلاند سالم ترین کشور اروپایی است.

بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل ایتالیا بالاترین میزان فساد اداری را در میان کشورهای اروپایی داشته و با کسب رتبه شصت و نهم هم رده غنا و مقدونیه است.

در این گزارش آمده است که فنلاند با میانگین ۹.۴ درصدی سالم ترین کشور اروپایی است و فساد مالی و اداری در آن شایع نیست.

انتشار این گزارش در حالی است که دولت ایتالیا در پی ارائه قانونی برای مقابله با فساد مالی و تصویب آن در پارلمان و تقویت استانداردهای بین المللی در این زمینه است.