ملت ایران:برف چال، مراسم اهالی روستای آب اَسک می باشد که در اواسط اردیبهشت در مرتع اَسک وش(بین رینه و پلور) انجام می شود. هر سال در فصل بهار برف های باقی مانده از زمستان در دامنه کوه دماوند جمع آوری می شود و در گودالی ریخته می شود. این کار، یک دوراندیشی و پیش بینی است تا آب کافی برای تابستان ذخیره شود. پس از پایان مراسم، جشن و خوردن غذاست که فقط مردها حق شرکت در آن را دارند. زن ها در روستا می مانند و مراسم و جشن مربوط به خود را برگزار می کنند.

اهالی می گویند، در گذشته که روستاییان برای تهیه علوفه نیاز به آب داشتند، به فکر ذخیره آب افتادند و چند محل را کندند که به سنگ برخورد می کردند. فردی به نام درویش حسن ولی(سید حسن ولی) از آن جا می گذشت و با عصای خود محلی را تعیین کرد و آن جا را کندند و به سنگ برخورد نکردند و این مکان مناسب را حفر کردند. از آن سال تاکنون مردان روستای اَسک در یک روز در این محل حاضر شده و مراسم پر کردن گودال از برف را به جا می آورند.

حکومت زنان در برف چال + عکس