معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی گفت: به مناسبت سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی اضافه خدمت سنواتی تمامی سربازان مشغول به خدمت این استان مورد بخشش قرار گرفت.

سرهنگ حجت الله واعظی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت سفر پربرکت مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی اضافه خدمت ناشی از غیبت اولیه(سنواتی) تمامی سربازان مشغول به خدمت نیروهای مسلح این استان مورد بخشش قرار گرفت.

وی ادامه داد: این بخشودگی شامل سربازانی می شود که از تاریخ چهارم خرداد ماه امسال تا اول آبان ماه امسال به خدمت اعزام شده اند.

معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی یادآور شد: اضافه خدمت سنواتی مشمولان غایبی که تا تاریخ سوم خرداد ماه خود را معرفی و به خدمت اعزام شده اند بر اساس قانون جدید مورد بخشش قرار گرفته است.