موسسه بین المللی انرژی در آخرین نشست خود معصومه ابتکار را به عنوان بانی محیط زیست جهان برگزید.
اولین شخصیتی که تندیس را دریافت کرد میخائیل گورباچف بود و نفر دوم نیز آرنولد شوآرتزینگر بود که به دلیل راه اندازی سیستم انرژی در ایالت کالیفرنیا لقب مرد انرژی خورشیدی را دریافت کرد و از سوی این بنیاد مورد تقدیر قرار گرفت. خانم ابتکار نیز سومین فردییست که این تندیس را دریافت می کند.
نظرات خود را دراینباره برای ما ارسال کنید.