ملت ایران:" واریل هانا " بخاطر فعالیتهایی که در راستای حفظ محیط زیست انجام میدهد بارها بازداشت شده است اما این بار او به خاطر این بازداشتش به تیتر اول رسانه ها تبدیل شد چرا که پای رئیس جمهور آمریکا را به میان کشید.
تصاویر منتشر شده از این زن درست لحظاتی قبل از بازداشتش را نشان میدهد که سعی دارد یک بلدوزر عظیم الجثه که در حال تخریب مزرعه ای در تکزاس است را متوقف کند.


" واریل " شجاعانه و بدون توجه به خطری که تهدیدش میکند با دستان خالی در مقابل این وسیله خطرناک ایستاده است و سعی در اثبات عقیده اش دارد.

او یک هنرپیشه مطرح فیلمهای تلویزیونی است که به همراه مالک ۷۸ ساله این مزرعه سعی داشت روند تخریب آنجا را متوقف کند که دستگیر شد. این تخریب به جهت احداثخط لوله انتقال نفت خام از کانادا به خلیج تگزاس صورت میگیرد.
پیمان کاران این پروژه معتقدند این حرکت وی عملی غیر قانونی است و او باید به خاطر این توقف مجازات شود.


هانا به همراه پیرزن ۷۸ ساله مالک مزرعه مدت سه شب در بازداشتگاه محلی بودند. او در سال ۲۰۱۱ در مخالفت با این لوله کشی نفت خام بارها بازداشت شده است. وی معتقد است علاوه بر تخریب اراضی جنگلی و کشاورزی این لوله ها باعثآلودگی محیط زیست میشوند و نشت نفت خام باعثآلودگی هوا و زمین در این منطقه خواهد شد.
این مسئله به قدری خبرساز شد که دادگاه از رئیس جمهور خواست امنیت این انتقال را تضمین کند و نتیجه را در ۶۰ روز به دادگاه ارائه دهد اما اوباما این مدت زمان را برای بررسی این مسئله کافی ندانست.