به گزارش اختصاصی ملت ایران: گفته میشود در روز جشن پورتوریکا در یکی از خیابانهای فیلادلفیا زنی شی را به سمت پلیس پرتاب می کند که پلیس خشمگین به این زن حمله ور شده و ابتدا یک ضربه به صورتش می زند و بعد او را دست بند می زند. این اقدام وحشیانه پلیس از نگاه دوربینها پنهان نماند و در بیشتر سایتهای خبری عکس و فیلم این حرکت وحشیانه پلیس منتشر شد.