مردانی که بخاطر زنان کفش های زنانه پوشیدند+عکس

به گزارش اختصاصی ملت ایران صدها مرد در تورنتو کانادا در اعتراض به خشونت علیه زنان راهپیمایی کردند. این مردان با پوشیدن کفشهای پاشنه بلند سعی کردند توجه مردم را به موضوع خشونت علیه زنان جلب کنند. سازمان روبان سفید برگزار کننده این تشکل با جمع آوری ۱۴۵ هزار دلار سعی دارد برنامه های آموزشی برای جوانان در این باره راه اندازی کند. یکی از شرکت کنندگان می گوید متاسفانه با وجود چنین تشکلهایی اوضاع زنان در جهان مطلوب نیست و خشونت علیه آنان همچنان وجود دارد. به گفته یکی دیگر از راهپیمایان ممکن است چند ساعت پوشیدن کفش پاشنه بلند دردی را دوا نکند اما حداقل باعثمیشود مردم خصوصا مردان لحظه ای به زنان و وضعیت آنها فکر کنند.