ملت ایران:منتشر شدن تصاویری تکان دهنده از حمله پلیس آمریکا به یک زن بیگناه اعتراضات مردمی را در پی داشته است.

این تصاویر تکان دهنده مربوط به لحظاتی است که یک گروهبان پلیس به یک خانم جوان حمله کرده و او را بیگناه مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت میکند.
روز گذشته در ایالت فیلادلفیا امریکا پنجاهمین سالروز جشنی موسوم به " پورتو ریکه " در حال برگزاری بود و گفته میشود که چیزی بیش از ۱۵۰۰ نفر از مردم این ایالت در این جشن خیابانی حضور داشتند
در یک فیلم کوتاه چند ثانیه ای که از این جشن منتشر شده است نشان داده میشود که یک شخص ناشناس به سوی گروهی پلیس که در کنار خیابان ایستاده اند مایعی را میپاشد و همزمان یک خانم جوان در حال عبور از این محل است که او هم خیس میشود.

وقتی او سعی میکند تا منبع این حرکت را پیدا کند ناگهان یک گروهبان پلیس به سوی او حمله ور شده و مشت محکمی به صورت او میزند و او را روی زمین می اندازد و در حالیکه او خون آلود و شوکه روی زمین افتاده است به دستان او دستبند زده و او را بازداشت میکند.
در تصاویر دیده میشود که این زن وحشت زده با صورتی خون آلود قصد دارد به پلیس بگوید که هیچ کارخلافی انجام نداده است.
پلیس فیلادلفیا همچنان از توضیح علت بازداشت این زن سرباز میزند و این رفتار خشمگینانه و بیرحمانه پلیس اعتراضات زیادی را به همراه داشته است.

تصاویری تکان دهنده از حمله پلیس آمریکا به یک زن بی گناه !

پرداد