شیراز اولین استانی است که پس از پایتخت شورای عالی ترافیک شهرهای کشور تصمیم می گیرد تاطرح زوج و فردرا در آن اجرایی کند اما اجرای این طرح در همان روزهای ابتدایی با واکنش منفی مردم و تعدادی از کسبه خیابان های داخل طرح مواجه شد و گویا در مدت یک ماه و اندی که اجرا شده زمینه اختلاف بین پلیس و شهرداریشیرازرا به وجود آورده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار شیراز اعلام می کند که طرح به شکل مشخص در شهر اجرا نمی شود اما از نظر قانونی، اجرای طرح زوج و فرد در شیراز، متوقف نشده است و پلیس باید هرچه زودتر نسبت به اجرای کامل طرح اقدام کند.
علی زحمت کش با بیان اینکه هماهنگی های لازم برای اجرای طرح زوج و فرد در شیراز بعد از ابلاغ وزیر کشور، صورت گرفته و از ۱۵ دی ماه ۹۱، برای اجرا ابلاغ شده است، گفت: از دید مجموعه شهرداری، هیچ مرجع قانونی تا امروز اجرا نشدن طرح ترافیک در شیراز را اعلام نکرده، زیرا هر تصمیم دیگری در رابطه با عدم اجرا باید توسط شورای ترافیک استان اتخاذ شود که ریاست آن بر عهده استاندار است.
وی با اشاره به صحبت های مطرح شده از سوی پلیس برای برخورد ارشادی در ۷ تا ۱۰ روز نخست اجرای طرح بیان کرد: از ۲۵ دی این مهلت تمام شده است و پلیس باید در رابطه با اعمال قانون اقدام و وظیفه خود را انجام دهد.
زحمتکش با تاکید بر اینکه مجری این طرح پلیس است و باید پاسخگو باشد که چرا طرح زوج و فرد اجرا نمی شود، گفت: وظیفه شهرداری ایجاد زیر ساخت هاست که بر اساس آخرین تعهدات شهرداری، ایجاد دو خط ویژه در خیابان زند و خیابان انقلاب و تامین پارکینگ صورت گرفته است، اما تا زمانی که پلیس نخواهد اعمال قانون کند، طرح اجرایی نیست.