به گزارش ملت ایران به نقل از فرهنگ نیوز، علی اصغر فانی در نشست دانشجویان پردیس های شهید باهنر و خواجه نصیرالدین طوسی کرمان گفت: ۵۸ هزار معلم مازاد در آموزش و پرورش وجود دارد که در مقابل ۵۰ هزار نیرو نیز کمبود است و این به دلیل بی ضابطه بودن استخدام ها و جذب نیروست.

وی موضوع انحلال دانشگاه فرهنگیان را تکذیب کرد و گفت: این موضوع از طریق برخی رسانه ها منتشر شده است و به هیچ وجه واقعیت ندارد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: توسعه بی رویهمدارستیزهوشان و نمونه دولتی باعثکم شدن انگیزه دانش آموزان و معلمان مدارس عادی شده و ما ۲ مطلب را در این زمینه پیگیری می کنیم که آیا تعداد تنوع در این مدارس به صلاح است یا این تعداد مدارس با تعداد دانش آموزان متناسب است، سپس در این باره تصمیم گیری می کنیم.

وی در جمع فرهنگیان کرمان افزود: برای توازن بین ساعات حضور دانش آموز، میزان یادگیری، محتوای درسی و اهداف آموزش و پرورش، لازم است تاتعطیلی پنج شنبه های مدارسباقی بماند.

فانی گفت: این وزارت خانه پژوهش هایی را در این زمینه برای بهتر شدن کیفیت آموزشی انجام می دهد. وی افزود: این تعطیلی باعثشد که در بعضی از دبیرستان ها ساعات درس از ۶ ساعت به ۸ ساعت تغییر کند، که این تغییر منجر به خستگی دانش آموزان و ضربه زدن به کیفیت آموزش شده است.

وزیر آموزش و پرورش از وجود ۶ هزار پروژه نیمه تمام در آموزش و پرورش کشور خبر داد و گفت: پیشنهاد شده است که تکمیل پروژه های نیمه تمام توسط خیرین انجام شود.