ملت ایران:جغرافی ‏نویسان قدیم مانند ابن حوقل، اصطخری و یاقوت زیبایی آن را ستوده‌‏‌اند و درباره عظمت آن نوشته‏‌اند که دارای هشت دروازه، چهار سوق بزرگ و مساجد بسیار بوده که بزرگترین آن، جامع «حضرت رابعه» نام‏ داشته است.

«شهر خوبان» کجاست؟ +تصاویر