به گزارش ملت ایران به نقل از خبرآنلاین؛ مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات - اجرائیات و دست افزار راهور ناجا شماره پیامک، ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ را برای استعلام مبالغ جرایم و تخلفات پرداخت نشده، اعلام کرد.
متقاضیان می توانند برای گرفتن میزانخلافیبا ارسال شناسه قبض و شناسه پرداخت به سامانه پیامکی و همچنین برایاستعلامنمره منفی و بند محرومیت گواهینامه، مطابق تصویر زیر اقدام کنند؛
گفتنی است پیش از این هم یکبار شمارهپیامکاستعلام خلافی خودرو و نمره منفی تغییر کرده بود.