سرهنگ محمدحسین حمیدی گفت: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.
وی افزود: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ساعت ۲۴ روزهای جمعه و یکشنبه از سمت کرج به سوی مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه تا ساعت ۲۴ روزهای جمعه و یکشنبه از کیلومتر ۱۵ بالای مرزن آبان به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود، همچنین تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع است.
رئیس مرکز کنترل ترافیک راهنمایی و رانندگی در خصوصمحدودیت های ترافیکیجاده هراز نیز گفت: تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه و همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه از محور هراز ممنوع است. تردد کلیه تریلرها نیز از محور هراز ممنوع است.
سرهنگ حمیدی همچنین گفت: تردد وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ روز یکشنبه از رودهن محدوده مشاع به سمت آمل ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ از آب اسک تا رودهن به صورت یکطرفه خواهد بود. تردد کلیه تریلرها به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای جمعه و یکشنبه از محور تهران به قائم شهر و بالعکس در جاده دماوند ممنوع است.