دنیای اقتصاد: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: این کمیسیون پس از پایان تعطیلات مجلس از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت و درمان درباره بیماری‌زا بودن پارازیت‌های ماهواره‌ای سوال می‌کند.

نعمت‌الله منوچهری با بیان اینکه هنوز بحثبیماری‌زا بودن پارازیت‌ها در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح نشده است، اظهارکرد: قطعا پارازیت‌ها اثرات نامطلوبی بر انسان خواهد گذاشت لذا باید این موضوع در اولویت کاری کمیسیون بهداشت قرار گیرد.

وی درباره اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر مضر بودن این پارازیت‌ها، افزود: در پایان تعطیلات مجلس از وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دعوت خواهیم کرد تا با حضور در کمیسیون، اسناد ومدارک خود را به کمیسیون ارائه دهد.

منوچهری ادامه داد: اگر اسناد ومدارک وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درست باشد قطعا از وزیر بهداشت نیز در این زمینه سوال خواهیم کرد.

وی گفت: همچنین در پایان تعطیلات مجلس موضوع بیماری‌زا بودن پارازیت‌ها را به مرکز پژوهش‌ها ارائه خواهیم کرد تا در این زمینه تحقیقاتی صورت پذیرد.