به گزارش ملت ایران به نقل از مهر مدیر کل دفتر اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال از ثبت ۱۰۳ واقعه ازدواج و ۱۶ واقعه طلاق در هر ساعت طی سه ماهه اول سال جاری در کشور خبر داد.

علی اکبر محزون با بیان این مطلب افزود: براساس آمارها و اطلاعات بدست آمده در سه ماهه اول سال جاری، ۲۲۴ هزار و ۵۲ مورد ازدواج در کشور رخ داده که ۱۵۹ هزار و ۵۱۶ مورد در مناطق شهری و ۶۴ هزار و ۵۳۶ واقعه نیز در مناطق روستایی در کشور رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه درهر ماه به طور متوسط ۷۴ هزار و ۶۸۴ مورد ازدواج به ثبت رسیده است، گفت: در هر شبانه روز ۲ هزار و ۴۶۲ واقعه و در هر ساعت نیز ۱۰۳ واقعه ازدواج به ثبت رسیده است.

مدیر کل دفتر اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: همچنین طی این مدت ۳۴ هزار و ۷۵۹ مورد واقعه طلاق به ثبت رسیده که ۲۹ هزار و ۲۹۹ مورد در شهرها و ۵ هزار و ۴۶۰ مورد نیز در روستاها ثبت شده است.

محزون گفت: در هر ماه ۱۱ هزار و ۵۸۶ واقعه طلاق و در هر شبانه روز ۳۸۲ مورد طلاق و همچنین در هر ساعت نیز به طور متوسط ۱۶ واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ خام ازدواج در کشور ۱۲ درهزار است، افزود: استانهای اردبیل، خراسان شمالی و زنجان به ترتیب دارای بیشترین آمار ازدواج بوده و و استانهای تهران، البرز و سمنان نیز کمترین نرخ ثبت ازدواج را به خود اختصاص داده اند.

به گفته وی، دراین مدت بیشترین ازدواج ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال با تعداد ۸۴ هزار و ۸۹۹ نفر بوده و بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده نیز مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۰ تا ۲۴ ساله با زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله با ۳۹ هزار و ۷۱۴ مورد بوده است.

مدیر کل دفتر اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال افزود: استانهای البرز، تهران و خراسان رضوی دارای بیشترین و استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام و یزد دارای کمترین نرخ ثبت طلاق بوده است.

محزون گفت: بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده نیز مربوط به مردان ۲۵ تا ۲۹ ساله با زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله با تعداد ۳ هزار و ۸۸۳ واقعه بوده است.