به گزارش ملت ایران به نقل از خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، بزرگای زلزله بامداد امروز را ۳.۸ ذکر کرد و گفت: گسل این زلزله گسل مشا و از جمله گسل هایی است که در شمال تهران قرار دارد.

دکتر مهدی زارع با اشاره به جزئیات زلزله بامداد امروز شنبه ۲۸ مرداد ماه منطقه دماوند و بومهن، افزود: این زلزله با بزرگای ۳.۸ در مقیاس ریشتر بوده که درعمق کم رخ داده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله به بیان گسل مسبب این زلزله پرداخت و اظهار داشت: گسل مسبب این زلزله گسل " مشا " از گسل های البرز مرکزی و از جمله گسل های تهران است که در شمال تهران قرار گرفته است.

این گسل از ۳۵ کیلومتری تهرانپارس عبور می کند.

وی ادامه داد: این زلزله در مناطق دماوند، بومهن و در شمال شرقی تهران احساس شد.

زارع گسل مشا را از جمله گسل های فعال کشور توصیف کرد و یادآور شد: این گسل از گسل های فعال است که همواره انتظار زلزله های کوچک و بزرگ از آن می رود به گونه ای که در سال ۸۹ زلزله ای با بزرگای ۳.۴ توسط این گسل رخ داد.

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به وضعیت تهران از نظر لرزه خیزی، اضافه کرد: تهران از نظر لرزه خیزی از مناطق پر خطر با ریسک لرزه خیزی بالا است و روی گسل های شمال تهران، ‌ کهریزک و ایوانکی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه زلزله امروز هرگز ربطی با زلزله اهر - ورزقان ندارد، خاطر نشان کرد: رخ دادن زلزله در منطقه اهر - ورزقان که گسل مسبب آن گسل اهر بوده هرگز ربطی به زلزله امروز بومهن و دماوند ندارد.