به گزارش ملت ایرام به نقل از خبرگزاری مهر: آمارهای موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران نشان می دهدشهرهای اهر و ورزقان در استان آذربایجان شرقی از روز شنبه ۲۱ مرداد تا جمعه هزار و ۳۸ بار به لرزه در آمده اند.

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از روز شنبه تا امروز ۲۷ مردادماه شهرهای ورزقان و اهر ۱۰۳۸ بار لرزیده است.

۷۰۴ مورد از این زمین لرزه ها زیر ۴/۲ ریشتر بوده و ۳۰۶ مورد برابر با ۵/۲۹ درصد بین ۵/۲ تا چهار ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین قدرت داشته است که ۲۶ زمین لرزه این مناطق در این مدت بیش از چهار و کمتر از پنج ریشتر قدرت داشته که برابر با ۵/۲ درصد کل لرزه های اهر و ورزقان در مدت مورد اشاره بوده است.

همچنین دو زمین لرزه کمتر از شش ریشتری نیز در این مدت مناطق اهر و ورزقان را لرزانده است که بزرگترین آنها با قدرت ۳/۵ دهم ریشتر در ساعت ۱۸ و ۳۲ دقیقه ۲۴ مرداد ماه در این مناطق رخ داد و دو زمین لرزه بالای شش ریشتر هم شنبه ۲۱ مرداد ماه این مناطق در آذربایجان شرقی را لرزاند که این دو زمین لرزه یکهزار و ۳۸ پس لرزه بدنبال داشته است.