به گزارش اختصاصی ملت ایران ایمانه بودال کارمند سابق دیسنی لند به خاطر حجاب از این شرکت اخراج شد. این زن ۲۸ ساله مسلمان به خاطر پوشیدن روسری از این کمپانی اخراج شد. او به عنوان مهماندار در کافه و رستوران Storytellers وابسته به هتل گرند دیسنی در کالیفرنیا به مدت دو سال مشغول به کار بوده است.

و وقتی از مسئولان درخواست کرده که به او اجازه دهند روسری بپوشد آنها نپذیرفتند. او می گوید من از آنها درخواست کردم که به من اجازه دهند که روسری بپوشم طوری که با مدل یونیفرم و لوگوی کمپانی همرنگ و همانگ باشد ولی آنها نپذیرفتند.