به گزارش ملت ایران به نقل از مثلث؛ بالاخره مرتضی حیدری مجری مجرد صدا سیما، ازدواج کرد.
مرتضی حیدری دانش آموخته مقطع کارشناسی در رشته فیزیوتراپی از دانشگاه تهران و مقطع DBA در رشته مدیریت است.
بر اساس گزارش وارده جمعی از کارکنان یکی از مجتمع های بیمارستانی تهران، حیدری با یک پزشک متخصص زنان عقد کرده است.
تجرد وی زمانی مشخص شد که احمدی نزاد رئیس جمهور وقت در مصاحبه زنده تلوزونی اش از حیدری خواست که ازدواج کند. حیدری بعد از این موضوع در رسانه ها گفت که با مادرش زندگی می کند و یک خودروی خوب دارد!