محسن نریمان در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: تأمین زیرساخت های حمل ونقل پروژه های مسکن مهر در شهرهای جدید یکی از برنامه های اولویت دار شرکت عمران است که در این راستا متروی هشتگرد در صورت تأمین اعتبار پایان سال آینده به بهره برداری می رسد. وی با بیان این که برنامه ساخت متروی پردیس در دست مطالعه است، تصریح کرد: همچنین در ۴ شهر جدید بهارستان، مجلسی، گلبهار و فولادشهر برنامه راه اندازی مترو در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در خصوص متروی پرند نیز مسائل مربوط به تملک برطرف شده که در صورت تأمین اعتبار این پروژه نیز تا پایان سال ۹۳ به بهره برداری خواهد رسید. نریمان با بیان این که در حال حاضر ۱۷ هزار مسکن مهر با تمام امکانات در نوبت افتتاح قرار دارد، گفت: ۷۲ هزار واحد دیگر نیز که به مرحله نازک کاری رسیده اند با مشکل آب، برق و گاز مواجه هستند.

او خواستار حل این مشکل شد و با بیان این که این مسائل باید توسط دستگاه های خدمات رسان برطرف شود، گفت: در صورت تأمین امکانات زیربنایی پروژه های طرح مهر می توانیم ۱۶۶ هزار واحد مسکن مهر را در شهرهای جدید ایران به اتمام برسانیم.

وی با یادآوری " تلاش می کنیم اکثر واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید تا پایان سال آینده به متقاضیان تحویل شود " گفت: یکی از مهم ترین برنامه های ما در شهرهای جدید توجه به مسائل روبنایی و زیربنایی پروژه های مسکن مهر است، البته در این مسیر دستگاه های خدمات رسان باید به گونه ای عمل کنند تا واحدهای مسکن مهر با همه امکانات قابل سکونت شود. به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران، در قالب برنامه ای خاص مسائل مربوط به طرح مسکن مهر به صورت روزمره پیگیری می شود تا ساکنان این واحدها از حداقل امکانات برخوردار باشند.

نریمان با بیان " مشکل ما در پردیس و پرند بارگذاری جمعیتی یک باره دولتی است " اظهار کرد: به جای این که دولت اجازه دهد مردم حق انتخاب داشته باشند، رشد تدریجی دو شهر مذکور حاصل نشد و تأسیسات زیربنایی و روبنایی پروژه های مسکن مهر با بارگذاری جمعیتی هماهنگ انجام نشد.