سازمان بیمه سلامت بر سر دوراهی مهم و تاریخی قرار گرفته است. این سازمان که عهده دار بیمه همه ایرانیان است، با افزایش دو سومی در بودجه سال آینده روبرو شده و اکنون وزارت بهداشت انتظار دارد متناسب با افزایش نزدیک به ۷۰ درصدی بودجه این سازمان، تعرفه های درمانی نیز افزایش یابد، آن هم دقیقا ۶۶ درصد. این را دیروز مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند. به گفته آنان، باید متناسب با ۶۶ درصد افزایش بودجه ای که در بودجه بیمه درمانی به وجود آمده، تعرفه ها نیز رشد کند.
اگر پیشنهاد جدید وزارت بهداشت برای افزایش ۶۶ درصدی تعرفه های خدمات درمانی به تصویب هیئت دولت برسد، چه معنی ای دارد؟ ساز و کار تصویب تعرفه های درمانی در هیئت دولت، تنها با موافقت بیمه ها که زیرمجموعه وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی هستند، صورت می گیرد. معنی ساده آن این است که بیمه ها پذیرفته اند پولهایی که از منابع عمومی دولت در بودجه آنها وارد شده را برای خرج دوا و درمان مردم هزینه کنند. این را نیز باید در نظر داشت که طبق قوانین متعدد از جمله برنامه های پنج ساله دوره سوم و چهارم، سهم پرداختی مردم برای درمان، باید به ۳۰ درصد برسد. یعنی در صورت تصویب احتمالی این پیشنهاد، سازمانهای بیمه گر از جمله سازمان بیمه سلامت ایرانیان، عملا متعهد پرداخت مخارج گزاف درمان ایرانیان شده اند.
معنی دیگر این مصوبه احتمالی نیز این است که برای یک ویزیت سرپایی در مطب پزشک متخصص، بیمارانی که بیمه ندارند، باید نزدیک به ۳۴ هزار تومان پول بدهند و در صورتی که درمان آنها، فقط تزریق یک سرنگ در رگ باشد، سوای هزینه تجهیزات و دارو، باید بیش از ۷ هزار تومان دستمزد تزریقات بدهند. همینطور در صورتی که بیمه نداردها بخواهند یکی دو بخیه به زخم خود بزنند، باید بیش از ۶۳هزار تومان، دستمزد بخیه زن را بدهند، البته باز هم به جز پول تجهیزات و دارو.
بلاتکلیفی ۱۳ میلیون بیمه نشده
دولت از طریق سازمانهای بیمه گر متعهد و مکلف شده است ۷۰ درصد هزینه بیمه شدگان را بپردازد، یعنی اعلام افزایش تعرفه ها، چندان تن بیمه شده ها را نمی لرزاند. از سوی دیگر طبق قانون بیمه همگانی مصوب سال ۷۴ و سایر قوانین بالادستی از جمله قانون های برنامه ۵ ساله توسعه در ادوار مختلف، دولت باید شرایط برقراری بیمه پایه برای همه هموطنان را فراهم کند، ولی واقعیت این است که بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون ایرانی، هیچ بیمه ای ندارند و تن و بدنشان از شنیدن خبر افزایش احتمالی ۶۶ درصدی تعرفه ها می لرزد.
اینطور که دکتر انوشیروان محسنی بندپی، مدیرعامل بیمه سلامت گفته، ۱۶ درصد افراد جامعه و به عبارتی ۱۰ تا ۱۳ میلیون نفر در کشور تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و نداشتن بیمه پایه ای برای این افراد باعثمشکلات درمانی برای آنها شده است.
آمار بیمه شده ها از طریق سازمانهای بیمه گر که هنوز تجمیع بیمه درمانی آنها در سازمان بیمه سلامت نشده، نشان می دهد ۳۶میلیون نفر از طریق سازمان تامین اجتماعی، ۳۴ میلیون نفر از طریق سازمان خدمات درمانی و نزدیک به ۸ میلیون نفر نیز دارای بیمه های متفرقه مانند کمیته امداد، شهرداریها، بانکها و نیروهای مسلح هستند. این آمار نشان می دهد همپوشانی بیمه برای بیش از ۱۳ میلیون نفر از ایرانیها فراهم شده، ولی برای ۱۰ تا ۱۳ میلیون نفر دیگر، هیچ بیمه درمانی در نظر گرفته نشده است.
جدول یک: تعرفه خدمات درمانگاهی سرپایی
(قیمتها به تومان است)

نوع خدمت

دولتی و غیر دولتی سال ۹۲

با فرض ۶۶ درصد افزایش

خوصی

با فرض ۶۶ درصد افزایش

تزریق درمانی دارو داخل عضله یا زیرجلدی توسط غیر پزشک

۱۶۰۰

۲۵۶۰

۲۶۰۰

۴۳۱۶

تزریق درمانی دارو داخل شریانی توسط غیر پزشک

۱۹۰۰

۳۰۴۰

۳۰۰۰

۴۹۸۰

تزریق درمانی دارو داخل وریدی توسط غیر پزشک

۲۵۰۰

۴۱۵۰

۳۶۰۰

۷۲۰۰

بخیه کوچک تا ۲ و نیم سانتیمتر

۱۴هزار و ۱۰۰

۲۳۴۰۶

۳۸ هزار

۶۳۰۸۰

ختنه در تمامی سطوح سنی

۷۰ هزار و ۴۰۰

۱۱۶۸۶۴

۱۹۰ هزار

۳۱۵۴۰۰

جدول۲: تعرفه ویزیت پزشکان
(قیمتها به تومان است)

نوع ویزیت

دولتی و غیر دولتی سال ۹۲

با فرض ۶۶ درصد افزایش

خصوصی

با فرض ۶۶ درصد افزایش

پزشک و دندانپزشک عمومی

۵هزار و ۳۰۰

۸ هزار و ۸۰۰

۱۲ هزار و ۷۰۰

۲۱هزار

پزشک و دندانپزشک متخصص

۶هزار و ۱۰۰

۱۰هزار و ۱۲۶

۲۰ هزار و ۲۰۰

۳۳هزارو ۵۰۰

پزشک فلوشیپ

۶هزار و ۷۵۰

۱۱هزار و ۲۰۵

۲۲هزار و ۸۵۰

۳۸هزار

پزشک فوق تخصص و روانپزشک

۷هزار و ۵۰۰

۱۲هزار و ۴۵۰

۲۵ هزار و ۳۰۰

۴۲هزار

فوق تخصص روانپزشکی

۹ هزار

۱۵ هزار

۲۸ هزار و ۶۰۰

۴۷هزار و ۵۰۰

جدول سه: تعرفه اقامت بستری بیمار در بیمارستانهای دولتی و غیردولتی
(قیمتها به تومان است)

درجه بیمارستان

اتاق سه تختی و بیشتر در سال ۹۲

با فرض افزایش ۶۶ درصد در سال ۹۳

CCU

با فرض افزایش ۶۶ درصد در سال ۹۳

ICU

با فرض افزایش ۶۶ درصد در سال ۹۳

یک

۴۸ هزار و ۶۰۰

۸۰هزار و ۷۰۰

۱۱۲هزار و ۸۰۰

۱۸۷ هزار و۳۰۰

۲۲۵ هزار و ۵۰۰

۳۷۴هزار و ۳۰۰

دو

۳۸ هزار و ۹۰۰

۶۴هزار و ۶۰۰

۹۰ هزار و ۲۰۰

۱۵۰ هزار

۱۸۰ هزار و ۴۰۰

۲۹۹هزار و ۵۰۰

سه

۲۹ هزار و ۲۰۰

۴۸هزار و ۵۰۰

۶۷ هزار و ۷۰۰

۱۱۲هزار و ۳۰۰

۱۳۵هزار و ۳۰۰

۲۲۴هزار و ۵۰۰

جدول ۴: تعرفه اقامت بیمار بستری در بیمارستانهای خصوصی
(قیمتها به تومان است)

درجه بیمارستان

اتاق یک تختی در سال ۹۲

با فرض افزایش ۶۶ درصد در سال ۹۳

CCU

با فرض افزایش ۶۶ درصد در سال ۹۳

ICU

با فرض افزایش ۶۶ درصد در سال ۹۳

یک

۳۹۱ هزار و ۵۰۰

۶۵۰ هزار

۵۰۰ هزار و ۳۰۰

۸۳۳هزار

۷۸۳هزار

یک میلیون و ۳۰۰ هزار

دو

۳۱۳هزار و ۲۰۰

۵۲۰ هزار

۴۰۰ هزار و ۲۰۰

۶۶۴هزار

۶۲۶هزار و ۴۰۰

یک میلیون و ۴۰ هزار

سه

۲۳۴هزار و ۹۰۰

۳۹۰ هزار

۳۰۰ هزا رو ۲۰۰

حدود ۵۰۰ هزار

۴۶۹هزار و ۸۰۰

۸۰۰ هزار

جدول ۵: تعرفه برخی از اعمال جراحی شایع(فقط دستمزد پزشک)
قیمتها به تومان است

نوع عمل

سال ۹۲

با فرض افزایش ۶۶ درصدی در سال ۹۳

زایمان(بدون محاسبه مخارج نوزاد)

۳۴۵هزار

۵۷۳هزار

سزارین(بدون محاسبه مخارج نوزاد)

۶۱۷هزار و ۳۰۰

یک میلیون و ۲۵هزار

شکستگی بینی(باز و پیچیده)

۵۰۲ هزار و ۷۰۰

۸۳۵ هزار

شکستگی ساعد(دوبل)

۶۴۴هزار و ۱۴۰

یک میلیون و ۶۹ هزار

آپاندکتومی(آپاندیس)

۵۷۳هزار و ۷۸۰

۹۳۵هزار

هموروئید(بواسیر)

۳۹۲هزار و ۵۶۰

۶۵۲ هزار

درآوردن عدسی چشم و گذاشتن لنز

۸۰۳ هزار و ۵۵۰

یک میلیون و ۳۳۴هزار

فتق(فتوفمورال)

۵۲۰ هزار و ۸۶۰

یک میلیون و ۲۸هزار

ترمیم پارگی قرنیه

۶۸۴هزار و ۳۵۰

یک میلیون و ۱۳۶هزار

شکستی پا(جاندازی شکستگی باز تنه تیبیا و فیبولا)

۴۹۴هزار و ۲۳۰

۸۲۰هزار

پروستات(پروستاتکتومی)

۹۱۴ هزار و ۸۷۰

یک میلیون و ۵۱۹ هزار