نژاد پرستی در کلیساهای آمریکا


ملت ایران: همه چیز برای ازدواج یک زوج آماده شده بود و کلیسا هم تعیین شده بود، کارتهای دعوت برای مهمانان فرستاده شد اما یک روز قبل از روز ازدواج چارلز و تی اندرا ویلسون کشیش کلیسای می سی سی پی با آنها تماس گرفت و به آنها گفت بهتر است جای دیگری را برای برپایی مراسم ازدواج خود انتخاب کنند چون آنها سیاه پوست هستند. به گفته کشیش استان ودر فورد از سال ۱۸۸۳ زمان تاسیس کلیسا تا بحال هرگز مراسم ازدواج زوج سیاه پوستی در این کلیسا برگزار نشده او می گوید اعضای کلیسا تهدید کردند که اگر او این سنت را بشکند برکنار خواهد شد او هم به خاطر در خطر بودن موقعیت شغلیش از خواندن خطبه عقد این زوج امتنا کرده است. با اینکه عموی اندرا در این کلیسا خدمت می کند و اعضای فامیل انها هر یکشنبه به این کلیسا می روند اما بازهم اعضای کلیسا از برگزاری این مراسم سرباز زدند.