به گزارش ملت ایران در مصر از آغاز ماه رمضان تلویزیونی برای زنان با نقاب اسلامی شروع به کار کرده است. نه تنها گویندگان این تلویزیون با حجاب کامل و صورت پوشیده ظاهر می‌شوند، بلکه همه کارکنان و مهمانان آن نیز باحجاب هستند.

گردانندگان و مجریان تلویزیون در مراسم گشایش این رسانه، با حجاب کامل، شامل چادر سیاه، مقنعه و نقاب(روبنده) در برابر خبرنگاران ظاهر شدند و به پرسش‌های آنان پاسخ گفتند. از بدن این کارکنان چیزی جز چشم آنها دیده نمی‌ش

عبیر شاهین، یکی از گردانندگان تلویزیون، توضیح داد که در این رسانه تازه زنانی کار می‌کنند که تحصیلات بالا دارند اما چون با روبنده هستند، در دنیای رسانه‌ها شغل مناسب پیدا نمی‌کنند. آنها قصد دارند برنامه‌های خود را منحصرا برای زنانی تهیه کنند که مثل خودشان با حجاب کامل از خانه بیرون می‌آیند.

خانم شاهین می‌گوید: ممکن است گفته شود که حجاب مانعی در کار گویندگان زن است، زیرا با روی پوشیده نمی‌توانند از زبان بدن استفاده کنند یا حس و حال کلام را با اشارات و حرکات چهره به تماشاگران منتقل کنند. اما به نظر ما این کمبود می‌تواند مهارت زنان را در لحن و بیان تقویت کند

البته تا کنون انتقادهای زیادی از گردانندگان کانال شده که بهتر بود به جای تلویزیون، یک ایستگاه رادیویی تأسیس می‌کردند، زیرا مردمی که جلوی صفحه تلویزیون می‌نشینند، انتظار دارند گویندگان را ببینند.