آفرین به این مرد که یادش نرفته روزی هم مادرش او را اینطور بغل می کرده و به او غذا می داده. دستان این پسر بوسیدنیست. امیدواریم همه ما قدردان زحمات پدر و مادرنمان باشیم.

عکسی زیبا اما دردناک !