اخراج مسافران هنجارشکن از تورها

مدیر کل طبیعتگردی سازمان میراثفرهنگی و گردشگری از تدوین دستورالعمل برای طبیعتگردان خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، تورگردان می‌تواند درباره حضور یا عدم حضور گردشگران هنجارشکن برای ادامه سفر تصمیم‌گیری کند.

محمدعلی فیاضی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: شرایط عمومی قرارداد سفرهای طبیعتگردی در اداره کل طبیعتگردی معاونت گردشگری با همفکری بخش خصوصی تدوین و برای بررسی نهایی به اداره کل حقوقی ارسال شده است.

وی افزود: ‌ پس از بررسی نهایی اداره کل حقوقی، این دستورالعمل به تمام آژانس‌های گردشگری ابلاغ می‌شود.

مدیر کل طبیعتگردی معاونت گردشگری درباره مفاد قرارداد سفرهای طبیعتگردی گفت: رعایت حجاب و عفاف، صیانت از طبیعت، احترام به آداب جوامع روستایی و محلی و به کارگیری راهنمای آموزش‌دیده در تورهای طبیعتگردی در این دستورالعمل مورد تأکید قرار گرفته است.

فیاضی درباره هنجارشکنان در تورهای طبیعتگردی نیز تصریح کرد: طبق ماده ۵ این دستورالعمل، در صورت بروز هرگونه اخلال، مزاحمت، اعمال خلاف شئونات اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و بومی در طول سفر توسط مسافر، راهنما می‌تواند ضمن گزارش مراتب به کارگزار، برحسب مورد، تصمیم لازم را در خصوص ادامه یا عدم ادامه حضور این مسافر در بقیه سفر اتخاذ کند.

به گفته وی در ماده ۸ این دستورالعمل آمده است: در صورت اقامت در هتل قیمت هر سفر براساس اتاق دو نفره تنظیم شده و مسافران انفرادی به هنگام ثبت نانم مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک نفره هستند.

مدیر کل طبیعتگردی معاونت گردشگری ادامه داد: در اقامتگاه‌های بومی یا محیط‌های طبیعی غیرهتل(کمپ، کلبه، خانه محلی و خانه محلی تجهیز شده) امکان استفاده از چادر یا اتاق اختصاصی برای مسافر وجود ندارد.

فیاضی گفت: طبق ماده ۱۳، همراه داشتن شناسنامه عکس‌دار و کارت ملی برای تمام سفرها الزامی است. کارگزار در ابتدای سفر نسبت به احراز هویت مسافران اقدام کرده و از حضور مسافران ثبت نانم نشده جلوگیری به عمل می‌آورد.

وی افزود: طبق ماده ۱۵ مسافر باید در طول گشت کلیه ضوابط حاکم بر سفر را بپذیرد و در صورت وارد کردن هرگونه خسارت به محل‌های اقامت، وسایل حمل و نقل و مکان‌های مورد بازدید شخصاً مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود.

مدیر کل طبیعتگردی معاونت گردشگری گفت: کارگزار نیز موظف است بیمه مسئولیت مدنی سفر را در مورد مسافر اعمال کند و در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای در محدوده مکانی و زمانی سفر، مسافر می‌تواند براساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام کند.

به گفته فیاضی، در صورتی که مسافر به هر دلیل جدا از برنامه سفر کارگزار به گروه ملحق و یا قبل از پایان سفر از گروه جدا شود، بیمه مسافر فقط از ابتدای الحاق وی به سفر و یا تا زمان انفصال وی از سفر معتبر بوده و فقط در مدت زمان حضور وی در سفر اعمال خواهد شد و در خارج از این زمان شرکت مسئولیتی در قبال بیمه مسافر نخواهد داشت.

مدیرکل طبیعتگردی سازمان میراثفرهنگی و گردشگری شرایط ابطال سفرهای عادی توسط مسافر را طبق ماده ۳۰ این دستورالعمل به شرح زیر اعلام کرد:

*از زمان ثبت نام تا ۳۰ روز قبل از سفر، ۵ درصد جریمه از کل مبلغ

*از ۲۹ تا ۱۵ روز قبل از سفر، ۱۰ درصد جریمه از کل مبلغ

*از ۱۴ تا ۷ روز قبل از سفر، ۲۰ درصد جریمه از کل مبلغ

*از ۶ تا ۴ روز قبل از حرکت، ۴۰ درصد جریمه از کل مبلغ

*از ۳ تا یک روز قبل از سفر، ۶۰ درصد جریمه از کل مبلغ