این سامانه از ساعات پایانی روز دوشنبه از نواحی جنوب غرب و غرب وارد کشور می شود و سبب بارش قابل ملاحظه باران در شمال خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب فارس، بوشهر می شود. در استان های مرکزی، همدان، تهران، آذربایجان ها و زنجان هم بارش باران پیش بینی می شود.

هوای تهران
بنابر اعلامسازمان هواشناسی، شاخص کیفیتهوای تهرانصبح امروز ناسالم بود و روزهای یکشنبه و دوشنبه هم تغییری در شرایط آب و هوایی تهران زخ نمی دهد اما روز سه شنبه، پایتخت اندکی باران می شود. همچنین شاخص کیفیت هوای تهران در دو روز آینده در مرز هشدار خواهد بود، اما با ورود سامانه بارشی و وزش باد پیش بینی می شود که از اواسط هفته، هوای تهران سالم شود.
همچنین روز سه شنبه در ارتفاعات تهران شاهد بارش برف و در دامنه های البرز شاهد بارش باران باشیم. دمای هوای تهران در روز جمعه منفی یک درجه سانتی گراد بود اما از امروز به یک درجه سانتی گراد می رسد.