یونیسف به مناسبت شصت و هفتمین سالگرد تولد خود گزارشی منتشر کرده است که بنا برآن حدود یک سوم کودکان جهان از هویت رسمی برخوردار نیستند.

سال گذشته یونیسف اعلام کرده بود که تنها حدود ۶۰ درصد از نوزادان متولد شده در بدو تولد ثبت نام شناسنامه ای می شوند. این آمار با در نظر گرفتن پایین ترین سطح ثبت نام در جنوب آسیا و جنوب صحرای افریقا ارائه شده بود.

یک مقام یونیسف اعلام کرده است که ثبت نام نوزادان در بدو تولد، تنها موجب شناسایی و ایجاد هویت برای نوزاد نیست. بلکه مهم این است که این کار باعثمی شود این کودکان به دست فراموشی سپرده نشده و در جریان پیشرفت امور کشور ها، در نظر گرفته شوند.

رائو گویتا همچنین اضافه کرد که داشتن شناسنامه و ایجاد هویت رسمی برای آزاد کردن پتانسیل های کودک حیاتی است. اگر جوامع نتوانند آنها را به شمار آورند و یا حتی تشخیص دهند که انها وجود دارند، زمینه برای سوء استفاده و بی توجهی به این کودکان فراهم خواهد شد.

یونیف همچنین اعلام کرده که نداشتن هویت رسمی نتنها باعثمحرومیت از امکانات بهداشتی آموزشی و اجتماعی خواهد شد، بلکه پیشرفت و توسعه کشور ها را نیز با مانع مواجه خواهد کرد.

بنا به آمار های اعلام شده توسط یونیسف، ۲۸ درصد از کودکان کنگو دارای شناسنامه و هویت رسمی نیستند. این امار برای برای پاکستان ۲۷ درصد، گینه بیسائو ۲۴ درصد، یمن ۱۷ درصد، چاد و تانزانیا ۱۶ درصد، زامبیا ۱۴ درصد، اتیوپی ۷ درصد و سومالی ۳ درصد است.