ملت ایران: سازمان هواشناسی اعلام کرد با ورود یک سامانه بارش از پنج شنبه بارش برف و باران در کشور شروع می شود و با کاهش در روز جمعه دوباره از روز شنبه تشدید می یابد.

سازمان هواشناسی پیش بینی کرد از بعدازظهر روز چهارشنبه با ورود یک سامانه بارشی در نواحی غربی کشور و غرب دریای خزر، بارش باران به صورت پراکنده در این مناطق شروع می شود. در روز پنج شنبه بارش برف و باران در نیمه غربی تشدید می شود و به این ترتیب گستره بارش به دامنه های مرکزی زاگرس و سواحل دریای خزر و دامنه های جنوبی البرز را هم در برمی گیرد.

همچنین در روز جمعه از شدت بارش در شمال غرب موقتا کاسته می شود، در حالیکه در مناطق غرب، دامنه های زاگرس و البرز غربی و سواحل دریای خزر بر شدت بارش باران و برف افزوده می شود.

روز شنبه بارش باران و برف در نیمه غربی و سواحل شمالی کشور ادامه می یابد و در روز یکشنبه بارش در سواحل شمالی کشور همچنان از شدت می یابد و بارش در غرب به صورت پراکنده پیش بینی می شود.